Plan studiów EE-MG-HZ-X1-17/18Z - podział semestralny

Wydział: Instytut Ekonomii
Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Stopień: 1. stopień (studia licencjackie)
Specjalność: Handel zagraniczny
Forma: niestacjonarne
Liczba semestrow: 6
Plan na semestr: 2017/18 zimowy

Semestr 1

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Język obcy I* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów Zaliczenie 30 2
2. Komputerowa analiza danych w biznesie i handlu zagranicznym KOMAAL kierunkowe lub ogólne Konwersatorium Zaliczenie 18 4
3. Matematyka w zastosowaniach ekonomicznych MATWZA kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 6
4. Matematyka w zastosowaniach ekonomicznych MATWZA kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 18 0
5. Mikroekonomia MROEKO kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 8
6. Mikroekonomia MROEKO kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 18 0
7. Podstawy prawa PODPRA kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 5
8. Podstawy zarządzania PODZAR kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 5
9. Podstawy zarządzania PODZAR kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
*grupa przedmiotów Język obcy I: Język angielski(JEZAEL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język francuski(JEZFCU - KO C/30/E/ECTS 3), Język hiszpański(JEZHZP - KO C/30/E/ECTS 3), Język niemiecki(JEZNMI - KO C/30/Z/ECTS 2), Język rosyjski(JEZRIL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język włoski(JEZWKI - KO C/30/Z/ECTS 2)


Semestr 2

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Historia gospodarcza świata/Geografia gospodarcza świata* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów Egzamin 18 4
2. Język obcy I* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów Zaliczenie 30 2
3. Makroekonomia MKROEK kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 8
4. Makroekonomia MKROEK kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 18 0
5. Marketing międzynarodowy MARMIE kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 4
6. Prawo cywilne i handlowe porównawcze PRACIL kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 18 4
7. Rachunkowość międzynarodowa RACMIE kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 9 4
8. Rachunkowość międzynarodowa RACMIE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
9. Statystyka opisowa w handlu i biznesie międzynarodowym STAOSO kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 4
10. Statystyka opisowa w handlu i biznesie międzynarodowym STAOSO kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
*grupa przedmiotów Historia gospodarcza świata/Geografia gospodarcza świata: Historia gospodarcza świata(HISGSP - KO W/18/E/ECTS 4), Geografia gospodarcza świata(GEOGOS - KO W/18/E/ECTS 4)
*grupa przedmiotów Język obcy I: Język angielski(JEZAEL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język francuski(JEZFCU - KO C/30/E/ECTS 3), Język hiszpański(JEZHZP - KO C/30/E/ECTS 3), Język niemiecki(JEZNMI - KO C/30/Z/ECTS 2), Język rosyjski(JEZRIL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język włoski(JEZWKI - KO C/30/Z/ECTS 2)


Semestr 3

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Finanse międzynarodowe FINMED kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 9 4
2. Finanse międzynarodowe FINMED kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
3. Funkcjonowanie Unii Europejskiej FUNUIE kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 18 3
4. Język obcy I* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów Zaliczenie 30 2
5. Międzynarodowe porównania gospodarcze MIEPOR kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 4
6. Międzynarodowe porównania gospodarcze MIEPOR kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
7. Międzynarodowe stosunki gospodarcze MIESTO kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 18 4
8. Międzynarodowe stosunki gospodarcze MIESTO kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
9. Międzynarodowe transakcje gospodarcze MIETRA kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 5
10. Międzynarodowe transakcje gospodarcze MIETRA kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
11. Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie PRODLO kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 4
12. Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie PRODLO kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
13. Przedsiębiorczość międzynarodowa PRZMIE kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 4
14. Przedsiębiorczość międzynarodowa PRZMIE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 18 0
*grupa przedmiotów Język obcy I: Język angielski(JEZAEL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język francuski(JEZFCU - KO C/30/E/ECTS 3), Język hiszpański(JEZHZP - KO C/30/E/ECTS 3), Język niemiecki(JEZNMI - KO C/30/Z/ECTS 2), Język rosyjski(JEZRIL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język włoski(JEZWKI - KO C/30/Z/ECTS 2)


Semestr 4

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Analiza opłacalności przedsięwzięć biznesowych ANAOPL specjalnościowe Konwersatorium Zaliczenie 18 3
2. e-Biznes międzynarodowy EBIMIE specjalnościowe Wykłady Zaliczenie 9 3
3. e-Biznes międzynarodowy EBIMIE specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
4. Język obcy I* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów Egzamin 30 3
5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze MIESTO kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 4
6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze MIESTO kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 18 0
7. Praktyka zawodowa Handlu zagranicznego PRAZAH praktyka Praktyka Zaliczenie 0 5
8. Procedury i instrumenty handlu zagranicznego w Polsce PROIIN specjalnościowe Wykłady Egzamin 18 4
9. Procedury i instrumenty handlu zagranicznego w Polsce PROIIN specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 18 0
10. Rozliczenia międzynarodowe ROZMIE kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 3
11. Rozliczenia międzynarodowe ROZMIE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
12. Seminarium dyplomowe Handlu zagranicznego SEMDLO seminarium Seminarium Zaliczenie 12 2
13. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej WSPPOL specjalnościowe Wykłady Zaliczenie 18 3
*grupa przedmiotów Język obcy I: Język angielski(JEZAEL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język francuski(JEZFCU - KO C/30/E/ECTS 3), Język hiszpański(JEZHZP - KO C/30/E/ECTS 3), Język niemiecki(JEZNMI - KO C/30/Z/ECTS 2), Język rosyjski(JEZRIL - KO C/30/Z/ECTS 2), Język włoski(JEZWKI - KO C/30/Z/ECTS 2)


Semestr 5

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Analiza rynków zagranicznych ANARKO specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 3
2. Analiza rynków zagranicznych ANARKO specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
3. Dokumentacja w handlu zagranicznym DOKWHA specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 3
4. Dokumentacja w handlu zagranicznym DOKWHA specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
5. Eurobiznes EUROBI specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 3
6. Eurobiznes EUROBI specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
7. Gospodarka oparta na wiedzy GOSOAR do wyboru Wykłady Zaliczenie 18 2
8. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej/Zarządzanie innowacjami w biznesie międzynarodowym* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 2
9. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi/Zarządzanie jakością w handlu zagranicznym* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 2
10. Międzynarodowy transport i spedycja MIETNS specjalnościowe Wykłady Zaliczenie 9 3
11. Międzynarodowy transport i spedycja MIETNS specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
12. Polityka przemysłowa wobec globalnej konkurencji POLPEM specjalnościowe Wykłady Zaliczenie 9 3
13. Polityka przemysłowa wobec globalnej konkurencji POLPEM specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
14. Procesy integracyjne w gospodarce światowej PROIEG specjalnościowe Wykłady Zaliczenie 18 2
15. Seminarium dyplomowe Handlu zagranicznego SEMDLO seminarium Seminarium Zaliczenie 12 4
16. Zrównoważony rozwój w biznesie międzynarodowym ZRORZW specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 3
17. Zrównoważony rozwój w biznesie międzynarodowym ZRORZW specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
*grupa przedmiotów Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej/Zarządzanie innowacjami w biznesie międzynarodowym: Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej(INTDZI - W W/18/Z/ECTS 2), Zarządzanie innowacjami w biznesie międzynarodowym(ZARIOW - W W/18/Z/ECTS 2)
*grupa przedmiotów Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi/Zarządzanie jakością w handlu zagranicznym: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi(MIEZRZ - W W/18/Z/ECTS 2), Zarządzanie jakością w handlu zagranicznym(ZARJAW - W W/18/Z/ECTS 0)


Semestr 6

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Ekonomia wschodzących rynków EKOWSC do wyboru Wykłady Zaliczenie 18 2
2. Geopolityka korporacji międzynarodowych GEOKOR specjalnościowe Wykłady Zaliczenie 18 3
3. Giełdy towarowe w gospodarce światowej GIETOW specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 4
4. Giełdy towarowe w gospodarce światowej GIETOW specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
5. Kraje rozwijające się w gospodarce globalnej/International Financial Crises/Multinational Corporations - Theory and Practice* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 2
6. Negocjacje w handlu zagranicznym NEGWHA specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 4
7. Negocjacje w handlu zagranicznym NEGWHA specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
8. Rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej RYNKRA specjalnościowe Wykłady Egzamin 18 3
9. Seminarium dyplomowe Handlu zagranicznego SEMDLO seminarium Seminarium Zaliczenie 12 6
10. Społeczna odpowiedzialność biznesu w gospodarce globalnej/Etyka biznesu* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 2
11. Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym UBEWOB specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 4
12. Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym UBEWOB specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
*grupa przedmiotów Kraje rozwijające się w gospodarce globalnej/International Financial Crises/Multinational Corporations - Theory and Practice: Kraje rozwijające się w gospodarce globalnej(KRAROZ - W W/18/Z/ECTS 2), International Financial Crises(INTFNC - W W/18/Z/ECTS 2)
*grupa przedmiotów Społeczna odpowiedzialność biznesu w gospodarce globalnej/Etyka biznesu: Społeczna odpowiedzialność biznesu w gospodarce globalnej(SPOOPO - W W/18/Z/ECTS 2), Etyka biznesu(ETYBIZ - W W/18/Z/ECTS 2)