Plan studiów EE-MG-HZ-X2-17/18Z - podział semestralny

Wydział: Instytut Ekonomii
Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Stopień: 2. stopień (studia magisterskie)
Specjalność: Handel zagraniczny
Forma: niestacjonarne
Liczba semestrow: 4
Plan na semestr: 2017/18 zimowy

Semestr 1

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Ekonometria EKONOM kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
2. Ekonometria EKONOM kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 5
3. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej GLOIEG kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 3
4. Język obcy w biznesie* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 2
5. Logistyka międzynarodowa LOGMIE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
6. Logistyka międzynarodowa LOGMIE kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 9 3
7. Makroekonomia II MAKIIJ kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
8. Makroekonomia II MAKIIJ kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 6
9. Międzynarodowe stosunki polityczne MIESNK kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 18 3
10. Prawo międzynarodowe publiczne PRAMZY kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 18 3
11. Statystyka międzynarodowa STAMIE kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
12. Statystyka międzynarodowa STAMIE kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 5
*grupa przedmiotów Język obcy w biznesie: Język francuski w biznesie(JEZFWB - KO C/18/Z/ECTS 3), Język hiszpański w biznesie(JEZHIW - KO C/18/Z/ECTS 3), Język niemiecki w biznesie(JEZNIW - KO C/18/Z/ECTS 3), Język rosyjski w biznesie(JEZRIW - KO C/18/Z/ECTS 3), Język włoski w biznesie(JEZWWB - KO C/18/Z/ECTS 3), Język angielski w biznesie(JEZAIW - KO C/18/Z/ECTS 3)


Semestr 2

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Dyplomacja gospodarcza DYPGOS kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 5
2. Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw FINMDZ kierunkowe lub ogólne Wykłady Zaliczenie 9 5
3. Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw FINMDZ kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
4. Język obcy w biznesie* GRUPRZ kierunkowe lub ogólne Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 3
5. Międzynarodowe stosunki gospodarcze II MIESOS kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
6. Międzynarodowe stosunki gospodarcze II MIESOS kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 6
7. Prognozowanie i symulacje międzynarodowe PROIMU kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 18 6
8. Prognozowanie i symulacje międzynarodowe PROIMU kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
9. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw STRINT kierunkowe lub ogólne Wykłady Egzamin 9 5
10. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw STRINT kierunkowe lub ogólne Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
*grupa przedmiotów Język obcy w biznesie: Język francuski w biznesie(JEZFWB - KO C/18/Z/ECTS 3), Język hiszpański w biznesie(JEZHIW - KO C/18/Z/ECTS 3), Język niemiecki w biznesie(JEZNIW - KO C/18/Z/ECTS 3), Język rosyjski w biznesie(JEZRIW - KO C/18/Z/ECTS 3), Język włoski w biznesie(JEZWWB - KO C/18/Z/ECTS 3), Język angielski w biznesie(JEZAIW - KO C/18/Z/ECTS 3)


Semestr 3

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Bezpieczeństwo obrotu międzynarodowego BEZOBR specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 4
2. Bezpieczeństwo obrotu międzynarodowego BEZOBR specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
3. Handel międzynarodowy/Współczesne problemy handlu globalnego* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 4
4. Korporacje międzynarodowe KORMIE specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 4
5. Korporacje międzynarodowe KORMIE specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
6. Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego/Globalizacja a państwo narodowe/Global governance and international organizations/New Tax Law Reforms, Tax Havens, and MNE Tax Practices* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 4
7. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw MIEKON specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 4
8. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw MIEKON specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
9. Międzynarodowe przepływy kapitału MIEPRZ specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 4
10. Międzynarodowe przepływy kapitału MIEPRZ specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 9 0
11. Seminarium magisterskie Handlu zagranicznego SEMMER seminarium Seminarium Zaliczenie 18 6
*grupa przedmiotów Handel międzynarodowy/Współczesne problemy handlu globalnego: Handel międzynarodowy (profil dla studentów rozpoczynających specjalność Handel zagraniczny(HANMED - W W/18/Z/ECTS 4), Współczesne problemy handlu globalnego (profil dla studentów kontynuujących specjalność Handel zagraniczny)(WSPPOB - W W/18/-/ECTS 4)
*grupa przedmiotów Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego/Globalizacja a państwo narodowe/Global governance and international organizations/New Tax Law Reforms, Tax Havens, and MNE Tax Practices: Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego(KULUWA - W W/18/Z/ECTS 4), Globalizacja a państwo narodowe(GLOAPA - W W/18/Z/ECTS 4), Global governance and international organizations(GLOGVE - W W/18/Z/ECTS 4)


Semestr 4

Lp. Przedmiot Kod Kategoria Rodzaj zajęć Rodzaj zaliczenia Liczba
godzin
Punkty
ECTS
1. Marketing w handlu zagranicznym MARWAN specjalnościowe Wykłady Egzamin 9 8
2. Marketing w handlu zagranicznym MARWAN specjalnościowe Ćwiczenia nie dotyczy 18 0
3. Międzynarodowe transakcje handlowe MIETAN specjalnościowe Konwersatorium Egzamin 18 5
4. Międzynarodowy obrót usługowy/Offshoring w gospodarce światowej* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 4
5. Procesy konwergencji w gospodarce/Międzynarodowy rozwój gospodarczy* GRUPRZ do wyboru Grupa przedmiotów Zaliczenie 18 4
6. Seminarium magisterskie Handlu zagranicznego SEMMER seminarium Seminarium Zaliczenie 18 9
*grupa przedmiotów Międzynarodowy obrót usługowy/Offshoring w gospodarce światowej: Międzynarodowy obrót usługowy(MIEOBR - W W/18/Z/ECTS 4), Offshoring w gospodarce światowej(OFFWGO - W W/18/Z/ECTS 4)
*grupa przedmiotów Procesy konwergencji w gospodarce/Międzynarodowy rozwój gospodarczy: Procesy konwergencji w gospodarce(PROKON - W W/18/-/ECTS 4), Międzynarodowy rozwój gospodarczy(MIEROZ - W W/18/-/ECTS 4)