Plan studiów WE-SM-EA-X1-15/16Z

Wydział: Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Stopień: 1. stopień (studia licencjackie)
Specjalność: Euroazja - polityka i gospodarka
Forma: stacjonarne
Liczba semestrow: 6
Plan na semestr: 2015/16 zimowy

Lp. Przedmiot E/Z Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Semestry
123456
WCIEWCIEWCIEWCIEWCIEWCIE
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne1125100 135 105 30 29 150 165 30 31 285 105 31 30 90 9
1.Filozofia społeczna Z2 303    15153                
2.Geografia polityczna i ekonomiczna E1 304304                    
3.Historia stosunków międzynarodowych E1 304304                    
4.Integracja europejska E2 303    15153                
5.Język angielski Z1 Z2 Z3 E4 1359302302302453        
6.Język obcy II*Z1 Z2 Z3 E4 1359302302302453        
7.Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa E3 302        302            
8.Makroekonomia E2 455    30155                
9.Marketing międzynarodowy Z3 302        302            
10.Międzynarodowe stosunki gospodarcze Z3 303        303            
11.Międzynarodowe stosunki kulturalne Z3 303        303            
12.Międzynarodowe stosunki polityczne E2 606    30306                
13.Mikroekonomia E1 45630156                    
14.Nauka o państwie E1 45530155                    
15.Organizacje międzynarodoweZ4 303            303        
16.Podstawy zarządzania Z2 302    15152                
17.Polityka gospodarcza Z3 302        302            
18.Polityka zagraniczna Polski E3 454        30154            
19.Prawo i ochrona własności intelektualnej E2 304    15154                
20.Prawo międzynarodowe publiczne Z3 303        303            
21.Psychologia społeczna