Plan studiów WE-SM-EA-X1-15/16Z

Wydział: Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Stopień: 1. stopień (studia licencjackie)
Specjalność: Euroazja - polityka i gospodarka
Forma: stacjonarne
Liczba semestrow: 6
Plan na semestr: 2015/16 zimowy

Lp. Przedmiot E/Z Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Semestry
123456
WCIEWCIEWCIEWCIEWCIEWCIE
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne1125100 135 105 30 29 150 165 30 31 285 105 31 30 90 9
1.Filozofia społeczna Z2 303    15153                
2.Geografia polityczna i ekonomiczna E1 304304                    
3.Historia stosunków międzynarodowych E1 304304                    
4.Integracja europejska E2 303    15153                
5.Język angielski Z1 Z2 Z3 E4 1359302302302453        
6.Język obcy II*Z1 Z2 Z3 E4 1359302302302453        
7.Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa E3 302        302            
8.Makroekonomia E2 455    30155                
9.Marketing międzynarodowy Z3 302        302            
10.Międzynarodowe stosunki gospodarcze Z3 303        303            
11.Międzynarodowe stosunki kulturalne Z3 303        303            
12.Międzynarodowe stosunki polityczne E2 606    30306                
13.Mikroekonomia E1 45630156                    
14.Nauka o państwie E1 45530155                    
15.Organizacje międzynarodoweZ4 303            303        
16.Podstawy zarządzania Z2 302    15152                
17.Polityka gospodarcza Z3 302        302            
18.Polityka zagraniczna Polski E3 454        30154            
19.Prawo i ochrona własności intelektualnej E2 304    15154                
20.Prawo międzynarodowe publiczne Z3 303        303            
21.Psychologia społeczna Z2 303    303                
22.Socjologia stosunków międzynarodowych Z3 302        302            
23.Statystyka międzynarodowa Z1 30515155                    
24.Współczesne systemy polityczne E3 454        30154            
25.Wstęp do badań społecznych i politologicznych E3 302        15152            
26.Wychowanie fizyczne Z1 Z2 60230F 130F 1                
Przedmioty: specjalnościowe70573 165 30 45 22 255 30 25 165 15 26
27.Azja Południowo-Wschodnia i Australia w stosunkach międzynarodowych E5 454                30154    
28.Bliski i Środkowy Wschód w relacjach międzynarodowych Z4 303            303        
29.Dziedzictwo kulturowe Wschodu Z4 302            302        
30.Gospodarka Rosji E5 304                304    
31.Konflikty polityczne i militarne we współczesnym świecie E4 455            45K 5        
32.Kraje partnerstwa wschodniego UE w XXI wieku Z5 302                302    
33.Negocjacje międzynarodowe E6 305                    15155
34.Polityczne aspekty globalizacji E5 304                304    
35.Potencjał gospodarczy i społeczny krajów WNP Z4 303            303        
36.Protokół dyplomatyczny Z6 304                    304
37.Regulacje administracyjne działalności gospodarczej w krajach Wschodnich Z6 304                    304
38.Rola organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych Z5 302                302    
39.Ryzyko kraju w relacjach gospodarczych i politycznych z państwami wschodnimi Z6 304                    304
40.Samorząd terytorialny na tle porównawczym E5 302                302    
41.Służby specjalne w relacjach Wschód-Zachód E4 303            303        
42.Stosunki międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej E4 454            30154        
43.Strategie modernizacji gospodarczej krajów Dalekiego Wschodu E5 303                303    
44.Systemy polityczne Europy Wschodniej i wybranych krajów azjatyckich Z4 E5 604            1515215152    
45.Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikowania politycznego Z6 304                    304
46.Współczesne systemy ekonomiczne Europy i Azji - analiza porównawcza Z5 302                302    
47.Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich Z6 305                    305
Przedmioty: do wyboru249 8 3 8 3 8 3
48.Tutorial (po przejściu procedury rektutacyjnej WISE) Z4 Z5 Z6 249            8K 38K 38K 3
Przedmioty: seminarium6010 20 2 20 4 20 4
49.Seminarium dyplomowe Z4 Z5 Z6 6010            20S 220S 420S 4
Razem 1914 192 135 105 30 29 150 165 30 31 285 105 31 195 120 73 36 255 30 28 32 165 15 28 33
Razem egzaminów - semestry444561
Razem liczba godzin - semestry270345390388313208
Razem liczba godzin - lata615778521
Punkty ECTS - semestry293131363233
Razem liczba godzin: Wykłady1185
Razem liczba godzin: Ćwiczenia540
Razem liczba godzin: Konwersatorium69
Razem liczba godzin: Seminarium60
Razem liczba godzin: Zajęcia z Wychowania Fizycznego60

*grupa przedmiotów Język obcy II: Język niemiecki , Język francuski , Język włoski , Język rosyjski , Język hiszpański 


Status Planu Studiów: ZAAKCEPTOWANO  przez: Broński Krzysztof, dr hab.  (data akceptacji: 15.05.2015)


Godziny pracy studenta i punkty ECTS (na podstawie wypełnionych kart przedmiotów)*

Punkty ECTS Liczba godzin ogółem Godziny / Punkty ECTS / Udział %
Kontaktowe Bezkontaktowe
1802761537 godz. / 21.48 pkt. ECTS / 19.45%2224 godz. / 88.96 pkt. ECTS / 80.55%
* bez uwzględnienia kart wchodząych w skład grup przedmiotów.

Udział godzin prowadzonych zajęć i punktów ECTS w poszczególnych obszarach kształcenia

Nazwa Obszaru Udział godzin prowadzonych zajęć w obszarach kształcenia Udział punktów ETCS w obszarach kształcenia
Godziny wartość względna1 wartość bezwzględna2 Punkty ECTS wartość względna3 wartość bezwzględna4
Nauki Społeczne1559.39100%81.47%180100%93.75%

1wartość względna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin przedmiotów posiadających karty.
2wartość bezwzględna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin wszystkich przedmiotów z planu studiów.
3wartość względna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy punktów ECTS przedmiotów posiadających karty.
4wartość bezwzględna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy wszystkich punktów ECTS w planie studiów.