Plan studiów WE-SM-EA-X1-15/16Z

Wydział: Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Stopień: 1. stopień (studia licencjackie)
Specjalność: Euroazja - polityka i gospodarka
Forma: niestacjonarne
Liczba semestrow: 6
Plan na semestr: 2015/16 zimowy

Lp. Przedmiot E/Z Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Semestry
123456
WCIEWCIEWCIEWCIEWCIEWCIE
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne62798 81 57 25 90 93 31 171 57 34 18 30 6 30 2
1.Filozofia społeczna Z2 184    994                
2.Geografia polityczna i ekonomiczna E1 184184                    
3.Historia stosunków międzynarodowych E1 184184                    
4.Integracja europejska E2 184    994                
5.Język angielski Z1 Z2 Z3 Z4 E5 15010302302302302302    
6.Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa E3 182        182            
7.Makroekonomia E2 275    1895                
8.Marketing międzynarodowy Z3 182        182            
9.Międzynarodowe stosunki gospodarcze Z3 183        183            
10.Międzynarodowe stosunki kulturalne Z3 183        183            
11.Międzynarodowe stosunki polityczne E2 366    18186                
12.Mikroekonomia E1 2761896                    
13.Nauka o państwie E1 2751895                    
14.Organizacje międzynarodoweZ4 184            184        
15.Podstawy zarządzania Z2 183    993                
16.Polityka gospodarcza Z3 182        182            
17.Polityka zagraniczna Polski E3 275        1895            
18.Prawo i ochrona własności intelektualnej E2 184    994                
19.Prawo międzynarodowe publiczne Z3 185        185            
20.Psychologia społeczna Z2 183    183                
21.Socjologia stosunków międzynarodowych