Plan studiów WE-SM-SA-X2-15/16Z

Wydział: Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Stopień: 2. stopień (studia magisterskie)
Specjalność: Studia euroazjatyckie
Forma: stacjonarne
Liczba semestrow: 4
Plan na semestr: 2015/16 zimowy

Lp. Przedmiot E/Z Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Semestry
1234
WCIEWCIEWCIEWCIE
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne40560 150 30 30 30 120 60 15 30
1.Bezpieczeństwo międzynarodowe E2 306    1515K 6        
2.Ekonomia rozwojuE1 305305            
3.Globalizacja i regionalizacjaE1 305305            
4.Język obcy*Z1 E2 604302302        
5.Międzynarodowa ochrona praw człowieka Z1 30430K 4            
6.Międzynarodowa polityka społeczna i ekologiczna E2 456    30156        
7.Międzynarodowe rynki finansowe i transakcje gospodarcze Z1 305305            
8.Polityka organizacji międzynarodowych Z2 305    305        
9.Prawo gospodarcze Unii Europejskiej E2 305    305        
10.Prognozowanie i symulacje międzynarodowe Z2 306    15156        
11.Teoria stosunków międzynarodowych E1 305305            
12.Współczesna historia stosunków międzynarodowych Z1 304304            
Przedmioty: specjalnościowe37551 165 30 27 180 24
13.Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP E3 304        304    
14.Dyplomacja gospodarcza na Wschodzie E3 304        304    
15.Etyczny kontekst gospodarowania w krajach wschodnich E4 304            304
16.Korporacje międzynarodowe w Euroazji E3 304        304    
17.Kulturowe uwarunkowania działalności biznesowej na Wschodzie Z4 304            304
18.Prawne aspekty współpracy gospodarczej z krajami WNP Z4 304            304
19.Rola kapitału społecznego w kształtowaniu relacji politycznych i gospodarczych w krajach Euroazji E4 304            304
20.Rozwój gospodarczy Chin, Indii i Rosji w XXI wieku E3 456        30156    
21.Stosunki UE i Polski z państwami WNP oraz Azji i Pacyfiku E3 305        15155    
22.System polityczny RP E3 304        304    
23.Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich E4 304            304
24.Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich Z4 304            304
Przedmioty: seminarium6010 30 4 30 6
25.Seminarium magisterskie Z3 Z4 6010        30S 430S 6
Razem 840 121 150 30 30 30 120 60 15 30 165 30 30 31 180 30 30
Razem egzaminów - semestry3463
Razem liczba godzin - semestry210195225210
Razem liczba godzin - lata405435
Punkty ECTS - semestry30303130
Razem liczba godzin: Wykłady615
Razem liczba godzin: Ćwiczenia120
Razem liczba godzin: Konwersatorium45
Razem liczba godzin: Seminarium60

*grupa przedmiotów Język obcy: Język angielski , Język francuski , Język hiszpański , Język włoski , Język rosyjski , Język niemiecki 


Status Planu Studiów: ZAAKCEPTOWANO  przez: Broński Krzysztof, dr hab.  (data akceptacji: 19.05.2015)


Godziny pracy studenta i punkty ECTS

Punkty ECTS Liczba godzin ogółem Godziny / Punkty ECTS / Udział %
Kontaktowe Bezkontaktowe
10726751141 godz. / 45.64 pkt. ECTS / 42.65%1534 godz. / 61.36 pkt. ECTS / 57.35%


Udział godzin prowadzonych zajęć i punktów ECTS w poszczególnych obszarach kształcenia

Nazwa Obszaru Udział godzin prowadzonych zajęć w obszarach kształcenia Udział punktów ETCS w obszarach kształcenia
Godziny wartość względna1 wartość bezwzględna2 Punkty ECTS wartość względna3 wartość bezwzględna4
Nauki Społeczne753100%89.64%107100%88.43%

1wartość względna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin przedmiotów posiadających karty.
2wartość bezwzględna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin wszystkich przedmiotów z planu studiów.
3wartość względna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy punktów ECTS przedmiotów posiadających karty.
4wartość bezwzględna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy wszystkich punktów ECTS w planie studiów.