Plan studiów WE-SM-SA-X2-15/16Z

Wydział: Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe
Stopień: 2. stopień (studia magisterskie)
Specjalność: Studia euroazjatyckie
Forma: niestacjonarne
Liczba semestrow: 4
Plan na semestr: 2015/16 zimowy

Lp. Przedmiot E/Z Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Semestry
1234
WCIEWCIEWCIEWCIE
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne24360 90 18 18 30 72 36 9 30
1.Bezpieczeństwo międzynarodowe E2 186    99K 6        
2.Ekonomia rozwojuE1 185185            
3.Globalizacja i regionalizacjaE1 185185            
4.Język obcy*Z1 E2 364182182        
5.Międzynarodowa ochrona praw człowieka Z1 18418K 4            
6.Międzynarodowa polityka społeczna i ekologiczna E2 276    1896        
7.Międzynarodowe rynki finansowe i transakcje gospodarcze Z1 185185            
8.Polityka organizacji międzynarodowych Z2 185    185        
9.Prawo gospodarcze Unii Europejskiej E2 185    185        
10.Prognozowanie i symulacje międzynarodowe Z2 186    996        
11.Teoria stosunków międzynarodowych E1 185185            
12.Współczesna historia stosunków międzynarodowych Z1 184184            
Przedmioty: specjalnościowe22551 99 18 27 99 9 24
13.Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP E3 184        184    
14.Dyplomacja gospodarcza na Wschodzie E3 184        184    
15.Etyczny kontekst gospodarowania w krajach wschodnich E4 184            184
16.Korporacje międzynarodowe w Euroazji E3 184        184    
17.Kulturowe uwarunkowania działalności biznesowej na Wschodzie Z4 184            184
18.Prawne aspekty współpracy gospodarczej z krajami WNP Z4 184            184
19.Rola kapitału społecznego w kształtowaniu relacji politycznych i gospodarczych w krajach Euroazji E4 184            184
20.Rozwój gospodarczy Chin, Indii i Rosji w XXI wieku E3 276        1896    
21.Stosunki UE i Polski z państwami WNP oraz Azji i Pacyfiku E3 185        995    
22.System polityczny RP E3 184        184    
23.Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich E4 184            184
24.Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich Z4 184            994
Przedmioty: seminarium3610 18 4 18 6
25.Seminarium magisterskie Z3 Z4 3610        18S 418S 6
Razem 504 121 90 18 18 30 72 36 9 30 99 18 18 31 99 9 18 30
Razem egzaminów - semestry3463
Razem liczba godzin - semestry126117135126
Razem liczba godzin - lata243261
Punkty ECTS - semestry30303130
Razem liczba godzin: Wykłady360
Razem liczba godzin: Ćwiczenia81
Razem liczba godzin: Konwersatorium27
Razem liczba godzin: Seminarium36

*grupa przedmiotów Język obcy: Język angielski , Język francuski , Język hiszpański , Język włoski , Język rosyjski , Język niemiecki 


Status Planu Studiów: ZAAKCEPTOWANO  przez: Broński Krzysztof, dr hab.  (data akceptacji: 19.05.2015)


Godziny pracy studenta i punkty ECTS

Punkty ECTS Liczba godzin ogółem Godziny
Kontaktowe Bezkontaktowe
1072675857 godzin / 34.28 pkt. ECTS / 32.04%1818 godzin / 34.28 pkt. ECTS / 67.96%


Udział godzin prowadzonych zajęć i punktów ECTS w poszczególnych obszarach kształcenia

Nazwa Obszaru Udział godzin prowadzonych zajęć w obszarach kształcenia Udział punktów ETCS w obszarach kształcenia
Godziny wartość względna1 wartość bezwzględna2 Punkty ECTS wartość względna3 wartość bezwzględna4
Nauki Społeczne451100%89.48%107100%88.43%

1wartość względna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin przedmiotów posiadających karty.
2wartość bezwzględna oznacza stopień realizacji kierunkowych efektów kształcenia wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy godzin wszystkich przedmiotów z planu studiów.
3wartość względna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy punktów ECTS przedmiotów posiadających karty.
4wartość bezwzględna oznacza udział punktów ECTS wykazanych w kartach przedmiotów w stosunku do sumy wszystkich punktów ECTS w planie studiów.