Plan studiów EF-FR-CF-X2-20/21Z

Wydział: Instytut Finansów
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Stopień: 2. stopień (studia magisterskie)
Specjalność: Corporate Finance and Accounting
Forma: niestacjonarne
Liczba semestrow: 4
Plan na semestr: 2020/21 zimowy
Uwagi: Full-time degree program studies offer the possibility of TUTORING classes (after passing the WISE - Multidirectional Individual Study Path - recruitment procedure) with the following number of course hours: the third semester: (Seminar/5 hours/credit/2 ECTS/Discipline: Economics and Finance); the fourth semester: (Seminar/5 hours/credit/2 ECTS/Discipline: Economics and Finance).

Lp. Przedmiot E/Z Liczba
godzin
Punkty
ECTS
Semestry
1234
WCIEWCIEWCIEWCIE
Przedmioty: kierunkowe lub ogólne22551 54 36 23 36 45 18 18 9 5 9 18 5
1.Cost Accounting E1 2779187            
2.Credit Institution Management E2 276    1896        
3.Ethics in Business E1 9393            
4.Financial Policy E2 276    9186        
5.Intellectual Property Law E4 275            9185
6.Managerial Accounting E2 276    9186        
7.Monetary Policy E1 2771897            
8.Portfolio Management E1 2761896            
9.Standards of Financial Statements E3 275        1895    
Przedmioty: specjalnościowe9020 45 45 20
10.Consolidation of Financial Statements E3 184        994    
11.Corporate Finance II E3 184        994    
12.Financial Engineering E3 184        994    
13.International Finance III E3 184        994    
14.Tax System E3 184        994    
Przedmioty: do wyboru15331 9 27 7 36 27 12 27 27 12
15.Business Communication in Foreign Language*Z1 E2 365182183        
16.Elective Course II semester*E2 184    184        
17.Elective Course IV semester*E4 5412            272712
18.Local Finance or Household Finance*Z1 185995            
19.Mathematical Economics or Global Economics*E2 275    1895        
Przedmioty: seminarium3615 18 7 18 8
20.MA Seminar*Z3 Z4 3615        18S 718S 8
Przedmioty: praktyka 5                         5
21.Professional Practice (4 weeks) Z4  5             5
Razem 504 122 63 63 30 72 72 30 63 54 18 32 36 45 18 30
Razem egzaminów - semestry4662
Razem liczba godzin - semestry12614413599
Razem liczba godzin - lata270234
Punkty ECTS - semestry30303230
Razem liczba godzin: Wykłady234
Razem liczba godzin: Ćwiczenia234
Razem liczba godzin: Seminarium36

*grupa przedmiotów Business Communication in Foreign Language: Polish , French , Spanish , German , Russian , Italian 
*grupa przedmiotów Elective Course II semester: Modern Trends in Corporate Finance Management 
*grupa przedmiotów Elective Course IV semester: Business fraud prevention , Digital currencies, Introduction to VBA in Excel for analytics 
*grupa przedmiotów Local Finance or Household Finance: Local Finance , Household Finance 
*grupa przedmiotów Mathematical Economics or Global Economics: Global Economics , Mathematical Economics 
*grupa przedmiotów MA Seminar: Master_s Seminar 


Status Planu Studiów: ZAAKCEPTOWANO  przez: Maślanka Tomasz, dr hab.  (data akceptacji: 06.05.2020)


Godziny pracy studenta i punkty ECTS

Punkty ECTS Liczba godzin ogółem Godziny
Kontaktowe Bezkontaktowe
7622151180 godzin / 47.2 pkt. ECTS / 53.27%1035 godzin / 47.2 pkt. ECTS / 46.73%