UEK - Plany studiów

Aby zobaczyć plany studiów wybierz z poniższej listy odpowiedni kierunek (zwróć uwagę na wydział oraz na stopień).

Katedra Psychologii i Dydaktyki
Stopień: kurs dokształcający
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Stopień: studia podyplomowe
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Stopień: 1. (studia licencjackie)
Kierunek: Ekonomia
Kierunek: Europeistyka
Stopień: 2. (studia magisterskie)
Kierunek: Ekonomia
Kierunek: Europeistyka
Wydział Finansów i Prawa
Stopień: 1. (studia licencjackie)
Stopień: 1.(studia licencjackie - w języku angielskim)
Stopień: 2. (studia magisterskie)
Kierunek: Audyt finansowy
Kierunek: Rynki finansowe
Stopień: 2.(studia magisterskie - w języku angielskim)
Stopień: jednolite studia magisterskie
Kierunek: Prawo
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej  (poniższe kierunki do roku akademickiego 2016/17 prowadzone były na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziale Finansów i Prawa)
Stopień: 1. (studia inżynierskie)
Stopień: 1. (studia licencjackie)
Kierunek: Administracja
Kierunek: Socjologia
Stopień: 2. (studia magisterskie)
Kierunek: Administracja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Stopień: 1. (studia inżynierskie)
Kierunek: Towaroznawstwo
Stopień: 2. (studia magisterskie)
Kierunek: Towaroznawstwo
Wydział Zarządzania
Stopień: 1. (studia licencjackie)
Kierunek: Zarządzanie
Stopień: 2. (studia magisterskie)
Kierunek: Zarządzanie
Krajowe Ramy Kwalifikacji - wersja 0.1 © 2011-2018 - Katedra Informatyki UEK, Katedra Systemów Obliczeniowych UEK

XHTML 1.0 Valid CSS 3.0 Valid