UEK - Plany studiów

Aby zobaczyć plany studiów wybierz z poniższej listy odpowiedni kierunek (zwróć uwagę na wydział oraz na stopień).

Biuro Programów Zagranicznych
Rodzaj studiów: 3. stopień (studia doktoranckie)
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Rodzaj studiów: studia podyplomowe
Kierunek: MAD Akademia Dziedzictwa
Kierunek: ES Ekonomia społeczna
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia inżynierskie)
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: EK Ekonomia
Kierunek: EP Europeistyka
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: EK Ekonomia
Kierunek: EP Europeistyka
Rodzaj studiów: 3. stopień (studia doktoranckie)
Kierunek: SD Studia doktoranckie
Rodzaj studiów: kurs dokształcający
Wydział Finansów i Prawa
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: AF Audyt finansowy
Kierunek: RF Rynki finansowe
Rodzaj studiów: 3. stopień (studia doktoranckie)
Kierunek: SD Studia doktoranckie
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Kierunek: PR Prawo
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej  (poniższe kierunki do roku akademickiego 2016/17 prowadzone były na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziale Finansów i Prawa)
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia inżynierskie)
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: AD Administracja
Kierunek: SC Socjologia
Kierunek: ST Studia miejskie
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: AD Administracja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia inżynierskie)
Kierunek: TO Towaroznawstwo
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: TO Towaroznawstwo
Rodzaj studiów: 3. stopień (studia doktoranckie)
Wydział Zarządzania
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: IA Applied Informatics
Kierunek: ZA Zarządzanie
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: ZA Zarządzanie
Rodzaj studiów: 3. stopień (studia doktoranckie)
Krajowe Ramy Kwalifikacji - wersja 0.1 © 2011-2019 - Katedra Informatyki UEK, Katedra Systemów Obliczeniowych UEK

XHTML 1.0 Valid CSS 3.0 Valid