UEK - Plany studiów

Plany studiów - lista specjalności

Wydział:
Rodzaj studiów:
Kierunek:
Rok semestr:
Instytut Finansów
1. stopień (studia licencjackie)
Finanse i rachunkowość


EF-FR-BK-X1-20/21Z  Bankowość (6 sem.)
zaakceptowano
EF-FR-CF-X1-20/21Z  Corporate Finance and Accounting (6 sem.)
zaakceptowano
Uwagi:
Full-time degree program studies offer the possibility of tutoring classes (after passing the WISE - Multidirectional Individual Study Path - recruitment procedure) with the following number of course hours: the fourth semester: (Seminar/8 hours/credit/3 ECTS/Discipline: Economics and Finance); the fifth semester: (Seminar/8 hours/credit/3 ECTS/Discipline: Economics and Finance); the sixth semester: (Seminar/8 hours/credit/3 ECTS/Discipline: Economics and Finance).
Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

EF-FR-DB-XST1-20/21Z  Doradztwo biznesowe (6 sem.)
zaakceptowano
Uwagi:
W roku akademickim 2020/2021 specjalność „Doradztwo biznesowe” jest oferowana studentom wyłącznie w trybie stacjonarnym. Tym samym nie ma jej w ofercie dla studentów niestacjonarnych.
Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

EF-FR-DP-X1-20/21Z  Doradztwo podatkowe (6 sem.)
zaakceptowano
EF-FR-FA-X1-20/21Z  Finanse i administracja publiczna (6 sem.)
zaakceptowano
EF-FR-FD-X1-20/21Z  Finanse przedsiębiorstw (6 sem.)
zaakceptowano
EF-FR-RN-X1-20/21Z  Rynki finansowe (6 sem.)
zaakceptowano
EF-FR-RR-X1-20/21Z  Rachunkowość i rewizja finansowa (6 sem.)
zaakceptowano
EF-FR-WI-XST1-20/21Z  WISE (Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna) (6 sem.)
zaakceptowano
Uwagi:
Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna” jest oferowana studentom wyłącznie w trybie stacjonarnym.
Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:


Powrót do listy
Krajowe Ramy Kwalifikacji - wersja 0.1 © 2011-2020 - Katedra Informatyki UEK, Katedra Systemów Obliczeniowych UEK

XHTML 1.0 Valid CSS 3.0 Valid