UEK - Plany studiów

Aby zobaczyć plany studiów wybierz z poniższej listy odpowiedni kierunek (zwróć uwagę na wydział oraz na stopień).

Biuro Programów Zagranicznych
Rodzaj studiów: 3. stopień (studia doktoranckie)
Centrum Jakości Kształcenia
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: WH UEK Honours WISE
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: WH UEK Honours WISE
Instytut Ekonomii
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: EK Ekonomia
Kierunek: EP Europeistyka
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: EK Ekonomia
Kierunek: EP Europeistyka
Instytut Finansów
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: AF Audyt finansowy
Kierunek: EF ESG in Finance
Kierunek: FA Financial Analytics
Kierunek: RF Rynki finansowe
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia inżynierskie)
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: ST Studia miejskie
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: IA Applied Informatics
Kierunek: CS Computer Science
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: IA Applied Informatics
Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia inżynierskie)
Kierunek: TO Towaroznawstwo
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: LG Logistyka
Kierunek: TO Towaroznawstwo
Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: SC Socjologia
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Instytut Polityk Publicznych i Administracji
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: AD Administracja
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: AD Administracja
Instytut Prawa
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: DR Doradztwo podatkowe
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
Kierunek: PR Prawo
Instytut Zarządzania
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia inżynierskie)
Rodzaj studiów: 1. stopień (studia licencjackie)
Kierunek: ZA Zarządzanie
Rodzaj studiów: 2. stopień (studia magisterskie)
Kierunek: ZA Zarządzanie
Rodzaj studiów: kurs dokształcający
Szkoła Doktorska
Rodzaj studiów: 3. stopień (doktorat eksternistyczny w jęz. angielskim)
Rodzaj studiów: 3. stopień (doktorat eksternistyczny w jęz. polskim)
Rodzaj studiów: 3. stopień (program doktorski w jęz. angielskim)
Rodzaj studiów: 3. stopień (program doktorski w jęz. polskim)
Rodzaj studiów: 3. stopień (studia doktoranckie)
Rodzaj studiów: 3. stopień (szkoła doktorska)
Kierunek: DE Ekonomia
Kierunek: DR Prawo
Kierunek: DZ Zarządzanie
Krajowe Ramy Kwalifikacji - wersja 0.1 © 2011-2024 - Katedra Informatyki UEK, Katedra Systemów Obliczeniowych UEK

XHTML 1.0 Valid CSS 3.0 Valid